Kdo jsme ?

Zapsaný ústav PONTE D22, z.ú. vznikl transformací z Občanského sdružení DOLLY, které bylo založeno v roce 2001 paní Ladislavou Dolínkovou.

Ústav vzniká za účelem provozování společensky prospěšných činností. Posláním ústavu je umožnit lidem, kteří nemají stejné podmínky jako většinová společnost, seberealizaci a důstojný život. Za účelem naplnění poslání realizuje ústav pro širokou veřejnost tyto společensky prospěšné činnosti:

a) zřízení a provozování sociálních služeb pro lidi s postižením, chronickým onemocněním, seniory, děti a mládež,
b) činnosti vedoucí k sociální integraci, k prosazování rovných příležitostí pro všechny, k zaměstnávání lidí s postižením nebo lidí obtížně zaměstnavatelných,
c) osvětové, vzdělávací, poradenské činnosti,
d) vydávání vzdělávacích, metodických a informačních materiálů,
e) materiální pomoc a krizová intervence lidem v tíživé životní situaci,
f) provozování komunitního centra s aktivitami pro širokou veřejnost,
g) pořádání kulturních, společenských, rekreačních akcí pro lidi s postižením, seniory, děti a mládež.

Jsme transparentní organizací, klademe důraz na stabilitu a profesionalitu. Naše služby vytvářejí lidé – zaměstnanci, dobrovolníci a všichni, kteří jsou ochotni nám pomoci nebo přispět. Vážíme si jejich práce, preferujeme samostatnost, invenci, rozvoj, vzdělávání, otevřenou komunikaci. Sdílíme společné hodnoty – důvěra, plnění vzájemných dohod, respekt a úcta k člověku obecně, odpovědnost, kvalita, hospodárnost, podpora začlenění do společnosti.

Pro financování organizace se snažíme využívat různorodé zdroje. Základem stále zůstávají státní dotační programy, které jsou doplněny o finance z  nadačních fondů, od dárců. Usilujeme o rozvoj dalších aktivit a nových služeb, které nám umožní zvýšit podíl samofinancování.

Jaké konkrétní služby poskytujeme?

• terénní odlehčovací služby
• komunitní centrum (kluby, kurzy, akce pro veřejnost a na klíč, burzy, pronájem prostor…)
• klub neorganizovaných dětí, příměstské tábory
• vzdělávání
• služby pro rodinu

Zakládací listina ústavu

Výroční zprávy

Výroční zpráva Dolly 2009
Výroční zpráva Dolly 2010
Výroční zpráva Dolly 2011
Výroční zpráva Dolly 2012
Výroční zpráva Dolly 2013
Výroční zpráva Dolly 2014
Vyrocni zprava Ponte 2015
Vyrocni zprava Ponte 2016 final
Vyrocni zprava 2017
Výroční zpráva Ponte 2018
Vyrocni zprava Ponte 2019
Výroční zpráva PONTE 2020
Výroční zpráva PONTE 2021
Výroční zpráva Ponte 2022

Reference

Podekovani

Podekovani02

Podekovani04

Podekovani05

Zavřít